Derfor er virksomheder i dag generelt bedre end førhen

Danmark er et fantastisk sted at drive virksomhed. Vi har en god kultur for iværksætteri og entreprenørskab, som bestemt kun er taget til gennem den sidste årrække. Men helt generelt er de danske virksomheder bedre og dygtigere i dag end de har været førhen. Og det er der en række årsager til. 

Internettets muligheder 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at internettet har medbragt nogle helt fantastiske og unikke muligheder for de danske iværksættere. Muligheder, som ikke var tilgængelige førhen. Og det kan ses på dansk iværksætteri.  

Rent historisk var antallet af nyetablerede virksomheder på sit højeste i 2007, altså lige før finanskrisen. Men nu går tingene den rigtige vej igen, og incitamentet for mere bæredygtige og solide virksomheder er også noget, der er værd at bide mærke i. 

Fokus på organisationen 

En anden årsag til, at mange virksomheder i dag er dygtigere end de var førhen, er deres fokus på konstant forbedring. De større virksomheder har i dag et stort fokus på deres organisation. Det er i dag næsten en selvfølge for større virksomheder at have fokus på organisationsudvikling for topledere, der sætter virksomhederne i nogle ufatteligt stærke konkurrencemæssige positioner. Det er nemlig målrettet arbejde på virksomhedens interne strukturerer og processer, der skaber fundament for en succesfuld virksomhed.  

En tendens der skal fortsætte 

Med en så globaliseret verden, som den vi lever i i dag, skal denne udvikling fortsætte for at holde Danmark på verdenskortet. I dag er man jo ikke blot i konkurrence med andre danske virksomheder, men nærmest med hele verden uanset hvilken branche, man befinder sig i. Derfor er det også ufatteligt vigtigt, at vi holder denne gode tendens oppe. 

Måden vi kan gøre dette på er fortsat at fokusere på udviklingen af vores virksomheder – store såvel som små. Vi skal have fokus på organisationen og organisationsudviklingen samt omfavne de mange muligheder som den teknologiske udvikling og internettet har at tilbyde.  

Sikkerhed gennem tiden

Sikkerhed kan være mange ting. Måden vi har omfavnet sikkerhed, både som private forbrugere og som virksomheder, har ændret sig gevaldigt gennem de senere år. Når vi kigger på sikkerhed i dag, tænker man sikkert meget på online sikkerhed. Sikre betalingsløsninger på webshops, sikre politikker og procedurer om datahåndtering og meget mere. Men sikkerhed har jo naturligvis ikke altid været præget af den digitale on online verden.

Fra fysisk sikkerhed til virtuel sikkerhed

Man kan i allerhøjeste grad godt argumentere for, at der i langt større dele af vores hverdag i dag, bliver taget større virtuelle sikkerhedsforanstaltninger end virtuelle. Kriminaliteten har i takt med digitaliseringen og den teknologiske udvikling, bevæget sig meget væk fra fysiske tiltag som store hegn, vagter og lignende, til at være meget mindre håndgribeligt som kryptering af betalinger på hjemmesider, sikker opbevaring af data med mere.

Men det betyder ikke, at behovet for fysisk sikkerhed ikke længere er der. Det foregår bare på en anden måde. I dag bliver den fysiske sikkerhed faciliteret gennem de online kanaler. Virksomheder køber deres sikkerhedshegn online, booker deres alarmsystemer online og sågar booker deres fysiske vagter online. Alt dette er på meget få år gået fra at være meget menneskebaseret og med masser af kundekontakt, til at være end nu et ’produkt’, der lægges i kurven.

Fremtiden for sikkerhed

Der skal ingen tvivl herske om, at sikkerheden for fremtiden fortsat vil være mere virtuel og teknisk. Cyberkriminalitet er et stadig nyt fænomen, hvor både forbryderne og hackerne hele tiden prøver nye tiltag, og det samme gør dem, der vil beskytte sig selv mod disse. Verden vi lever i i dag, er væsentligt anderledes end for blot få generationer siden. I dag har langt de fleste virksomheder mere fokus på IT-sikkerhed, end på den fysiske sikkerhed. Ikke fordi, at den fysiske sikkerhed ikke er vigtig, men for at se realiteterne i øjnene, så er risikoen for et virtuelt sikkerhedsbrud bare væsentligt større for mange virksomheder og private mennesker, end for et fysisk sikkerhedsbrud.

Behandlingsformer gennem tiden

Behandlingsformer gennem tiden

Teknologien har haft et stort indspil i den måde vi behandler sygdomme, skader og psykologiske lidelser. Det er blevet muligt at måle og analysere på mere samtidig med at den historiske data selvfølgelig vokser med tiden. I og med den historiske data vokser, vokser succesraten for succesfulde behandlingsformer ligeledes.

Polio medførte nye behandlingsmetoder

I 40’- og 50’erne indtog Polio (børnelammelse) for alvor rædsel verden over. Mange blev ramt af lammelser, der påvirkede åndedrættet, med den fatale konsekvens at mange også døde af Polio. Dertil kom massage som hurtig fik en nøgleposition, da dette hjalp på mange der børn der led under symptomerne fra polio.  Denne behandlingsmetode hed ”lunge-massage” og var helt ny på daværende tidspunkt. Ydermere blev der benyttet behandlingsformer som massage, sygegymnastik, bandagering, lejringer, aktiv øvelsesterapi og elektriske behandlinger.

Ergonomien får sin betydning

Årerne er efter 2 verdenskrig. Den industrielle udvikling tager fart og fokus på arbejdsmiljøet begynder at vokse. Det bliver mere og mere almindeligt at have en massør eller ergonomisk konsulent tilknyttet arbejdspladserne. Fænomenet tog fart og folk kunne hurtig se belønningen for den bedre ergonomi på arbejdspladsen, både medarbejdere og ledelse.

Der skulle dog gå 20/30 år mere før ergonomi for alvor fik sin retmæssige plads på de sundhedsfaglige uddannelser. Året var 1975 og pensum blev større – nu skulle alle sundhedsfagligt personale uddanne sig med et fokus på at forebyggelse og ergonomi.

Akupunktur

Akupunktur virker for nogen som den mest kontroversielle behandlingsform. Men for mange andre er den lige så naturlig som müsli oven på din yoghurt. Akupunktur har kinesiske rødder i naturfilosofien – sidenhen har videnskaben dog bevist at det er behandlingsform, der virker.

Akupunkturen virker bedst ved en serie på 6-12 behandlinger og kan lindre muskel- og ledsmerter. Som regel bruges akupunktur til at behandle veldefineret smertetilstande i muskler og led, men også til behandlingsform mod migræne og spændingshovedpine. Akupunktur behandling har længe været en af de mest populære behandlingsform verden over.

Vores arbejdsprocesser har ændret sig

Når man kigger tilbage på, hvordan det gennemsnitlige kontor så ud og opererede tilbage for blot et par generationer siden, kan vi tydeligt se, at meget har ændret sig gevaldigt. Hele måden man arbejder på i en virksomhed, har ændret sig. De mange forskellige processer der er inden for hvert enkelt led i virksomheden, er blevet smartere, nemmere og langt mere effektive end de har været hidtil.

Den teknologiske udvikling

Den teknologiske udvikling har haft stor indflydelse på, hvordan vi arbejder og de resultater, der kommer ud af det arbejde, vi udføre. Virksomhederne er for alvor blevet dygtige til at imødekomme og omfavne den teknologiske udvikling og de mange muligheder, den medbringer.

Førhen var alle afdelinger af virksomheden drevet af og styret med papir. Fysiske dokumenter fyldte de store arkivskabe op for alle virksomheder. Og selvom vi stadig ser det i dag, så er papirets rolle i virksomhederne altså blevet væsentligt mindre siden den teknologiske udvikling har taget fart. Med moderne arkiv scanning og digitaliserede løsninger til både salgs-, regnskabs- og administrationsleddet af virksomhederne, er papirforbruget ikke blot skåret gevaldigt ned, men den gennemsnitslige medarbejders effektivitet er også steget voldsomt.

Automatisering er vejen frem

Grundet denne omfattende automatisering og effektivisering af førhen tidskrævende og udfordrende processer, der er obligatoriske og ikke særlig værdiskabende for samtlige virksomheder, kan den enkelte medarbejder nu mindske tiden der bruges på disse langtrukne processer og fokusere på dét, der er værdi- og vækst skabende for virksomheden.

Automatiseringen begyndte for alvor at komme frem under den industrielle revolution. Her var det store produktionsfaciliteter, der blev omlagt til at være ’samlebåndsarbejde’. Dette gav helt essentielle fordele for en lang række industrier, som efterfølgende kun har skaleret sig til samtlige andre led og afdelinger af virksomheder verden over.

Historien bag marketing

Historien bag marketing

Marketing, eller markedsføring, er et begreb der har eksisteret i tusinder af år. Men før vi dykker ned i historien, er det vigtigt at forstår hvad det er. Marketing er defineret som værende en bred vifte af tiltag, der alle handler om at ’få et produkt på markedet’ altså ’markeds-føre’. Det handler om at få et givent produkt ud til de rette forbrugere, det handler om at skabe kendskab til et givent produkt, det handler om at ændre købsvaner, det handler om at reklamere for et produkt.

Første dokumenteret brug af marketing

Det er dokumenteret at tilbage i år 79 e.kr., i byen Pompeji, at der er fundet udgravet skilte, der ønskede at gøre folk opmærksom på, at der lå et bordel ikke langt fra hvor de befandt sig. Marketing. Det er ikke til at vide, men mon ikke at denne strategi har været opfundet før. I de næste 1400 år forblev udviklingen den samme, da ressourcerne til at markedsføre sig på var simple og primitive.

Marketing i udvikling

Men i 1447 udvikles trykkekunsten, og der tager marketing for alvor fat. Trykkekunsten medførte at ressourcerne for at sprede et budskab, som marketing især handler om, blev store. Herefter ses det, at flere begyndte at trykke annoncer i papirer og dele dem ud til forbigående mennesker. Det næste store skridt, skete i 1631, da en franskmand oprettede et reklame- og marketingbureau. Hans mål var at formidle varer og services for andre virksomheder, og dette blev hurtigt populært. Han oprettede derefter den franske avis ”La Gazette”, så han kunne komme ud med endnu flere budskaber. Op genem 1800-tallet begyndte bevidstheden om markedsføringen at starte hos den gængse borger. Særligt var England, Frankrig og USA helt fremme i skoene, hvad angik marketing. Herefter fulgte TV’et og andre medier, og især TV’et havde stor effekt på marketing. Allerede efter 2 verdenskrig, blev der spillet reklamer i TV i USA, resten af verden fulgte trop, og Danmark var med på bølgen i 1960’erne.

Marketing i dag

I dag er marketing en helt anden størrelse. Du kan ikke undgå at blive ramt af reklamer over andre marketingtiltag. Især i dag ses der et stort forbrug af reklamer på Sociale Medier og på Google med Google Ads. De sociale medier har medført at marketing er gjort mere personligt, så i stedet for at skyde med spredehagl, som der blev gjort i gamle dage – bliver alt nu målrettet til at ramme den specifikke forbruger.

Bilernes udvikling

Bilernes historiske udvikling

En bil, som det hedder i dag, er en forkortelse af ordet automobil, som blev brugt i gamle dage. I dag ser man biler alle steder, og i gennemsnit har hver familie i Danmark 1,3 biler. Nogle har 3, nogle ’nøjes’ med 1. Først var der menneskebåret transport, derefter kom der hestevogne, derefter opfandt en bil, der blev trukket af heste – derfor hestekræfter.

Den første bil

Den tyske ingeniør, Carl Benz, var et lille skridt foran konkurrenter i kapløbet om at producere verdens første bil. Patentet kom i hus år 1886 med navnet Benz Patent – Motorwagen. Bilen havde 3 hjul modsat 99% af biler i dag. 10 år tidligere blev benzinmotoren opfundet, og revolutionerede måden man førte industri på – det skulle også vise sig at revolutionerede logistik og transport.

I dag er Mercedes Benz opkaldt efter den tyske ingeniør Carl Benz, som en cadeau til hans arbejde tilbage i 1880’erne.

Udviklingen

Udviklingen tog fart, og der gik ikke længe før der var flere om at producere biler. Konkurrencen gjorde, at flere måtte tænke innovativt, og derfor var udviklingen enorm. Bilerne gik fra 3 til 4 hjul. Fra 1 cylinder til 4/6/8/12 cylindre, og selvfølgelig hastigheden fulgte med. Dengang kunne en bil ikke køre meget hurtigere end en hest kunne trække. Men allerede i 1950’erne begyndte vi at se de første ’klassikere’ som vi kender så godt i dag. Ford Mustang, Corvette, Nissan Skyline, Opel Rekord osv. Igen var udviklingen enorm, og nu handlede det ikke så meget om fart længere, men størrelse på bilerne.

I dag

I dag, kan vi ikke forestille os en hverdag uden biler. Der er skabt erhverv rundt om biler – varetransport, logistik, taxakørsel og selvfølgelig autoværksteder, der lever af at sælge serviceaftale, reparationer og selvfølgelig nye biler.  

Det øgede fokus på klima har gjort at bilerne helst skal kunne gå så langt på literen som muligt – selvfølgelig hvis det er en økonomisk bil, man er på jagt efter. Bilerne er ikke store længere, nu snakker om rummelighed ift. størrelse. Bilen skal altså være så lille som muligt men stadig have en høj rummelighed. Der findes sågar selvkørende biler, buser, lastbiler osv.

Undgå phishings e-mails og få styr på sikkerheden

Hvad er phishings e-mails?

Antallet af sager med phishing stiger konstant. Phishing er en metode, som svindlere benytter for at få følsomme oplysninger ud af brugerne. Dette vil typisk være brugernavne, kodeord og kreditkortoplysninger.

En typisk phishing e-mail vil være en besked omkring, at der er udfordringer med din konto, og du skal gå ind og bekræfte dine oplysninger. Når du klikker på linket i e-mailen, vil du blive ført ind på en side, der visuelt ligner din konto, hvorefter du skal bekræfte kontoen ved at skrive brugernavn og kodeord. Så snart du taster dine informationer ind, vil svindlerne have fuld adgang til din konto (og muligvis andre konti ud fra informationer, som de nu har fuld adgang over).

Hvad er konsekvensen ved phishings e-mails?

Der er store konsekvenser, hvis du bliver ramt af phishing. I værste tilfælde kan svindlerne lokke bankoplysninger ud af helt normale danskere eller virksomheder og dermed få fuld adgang til bankkontoen.

I virksomheder kan svindlerne hurtigt brede sig igennem interne e-mails og dermed meget hurtigt få adgang til alle virksomhedernes fortrolige oplysninger og dokumenter. Alle disse data kan blive brugt til at give svindlerne økonomisk gevinst i sidste ende.

Sådan undgår I at blive ramt af phishing

Der er mange ting, I kan holde øje med for at undgå at blive ramt af phishing. TripleIT har skrevet en længere guide omkring, hvordan I undgår at blive ramt her.

Selvom e-mailudbydere bliver bedre og bedre til fange phishings e-mails, bliver svindlerne også bedre til at benytte sikkerhedshullerne for at få en økonomisk gevinst. Der vil derfor stadig forekomme phishings e-mails.

Vi har samlet 3 simple råd herunder, som I kan benytte til at undgå at blive ramt.

  • Tjek afsenderen – Afsenderne prøver at sende med et navn, der kan se og lyde oprigtigt. De vil dog aldrig kunne skrive for den rigtige e-mail fra din e-mailudbyder, bank eller SKAT. Tjek derfor altid om afsenderen er dem, som de udgiver sig for inden du klikker på linket.
  • Kig efter fejl – Hvis der er fejl i teksten (stavefejl eller grammatiske fejl) vil det oftest være en phishing e-mail. Det er i de fleste tilfælde udenlandske svindlere, der autogenerer disse tekster og e-mails.
  • Brug din sunde fornuft – Hvis du bruger din sunde fornuft i alt din adfærd på nettet, kan du undgå at blive ramt af mange af disse svindlere. Brug derfor altid et par sekunder på at læse mail, signatur og afsender igennem inden du trykker på links i mails.

Er I blevet ramt?

Hvis I tror I er blevet ramt af phishing, så skal I altid tage kontakt til jeres IT-afdeling eller en ekstern IT-virksomheder, der både kan undersøge om I er blevet ramt samt afhjælpe problemet. Det kan betyde store økonomiske tab, hvis svindlerne er i systemet for længe, så I skal søge professionel hjælp hurtigst muligt.

Hvis uheldet er ude, er I altid velkommen til at tage fat i TripleIT, der kan undersøge og afhjælpe problemet.

Historisk grøn udvikling

Omverdenen og vores miljø stiller højere og højere krav til forandring og mere miljøvenlige løsninger indenfor alle industrier. Klimakrisen er på alle verdenslederes læber i disse dage, og regeringer fortsætter med at intensivere fokus og indsatsen på at booste den grønne omstilling.

Men verdens førende regeringer og veludviklede regeringer kan ikke løfte hele læsset selv. Der skal mere til. Heldigvis er det private erhvervsliv og private virksomheder verden over begyndt at intensivere fokus på den grønne omstilling og innovere på nye løsninger. Banebrydende innovation ses oftere og oftere komme fra den private sektor, mere end aldrig før i historien.

Klimafjendtlige industrier

Historisk set er der en række industrier, der har været mere forurenende end andre. Især her har ventilations- og blæserindustrien trukket et stort læs. Men dette er begyndende fortid. I dag er der nemlig store, private virksomheder der påtager sig en stor del af ansvaret for den grønne omstilling inden for industrien. Her er særligt NOVENCO Building & Industry, som siden 1947 har udviklet innovative ventilationsløsninger til større bygninger og hovedkvarterer, parkeringshuse, tunneller, datacentrer og meget mere.

Grøn udvikling i ventilationsindustrien

Formålet med et ventilationssystem er at holde større bygninger eller konstruktioner, nedkølede under unormale omstændigheder. Dette har historisk set været en stor udfordring, som ikke altid har været lige overkommelig for alle. Generelt har udbydere af ventilationssystemer været svære at opsøge, og løsningerne har været langt mere uholdbare end i dag.

Den teknologiske udvikling booster innovation

Men, ligesom inden for så mange andre brancher og industrier, fører den teknologiske udvikling gode ting med sig. Innovative og bæredygtige virksomheder stryger op som aldrig før, og det begynder at kunne mærkes på global plan.

Tilbage i januar 2019 vandt NOVENCO Building & Industry en ordre fra giganten Facebook, om at levere bæredygtige og miljøvenlige ventilationsløsninger til det sociale medies nye datacentre i USA.

Bogføring gennem tiden

Gennem de seneste århundreder, har verden gennemgået en ufattelig udvikling. Det er blevet nemmere at rejse, afstande er blevet kortere. Nye teknologier kommer frem på daglig basis, internettet er kommet til og med det et fundament for udvikling og optimering af utallige arbejdsprocesser. Dette skaber masser af nye muligheder, men med det kommer også nogle udfordringer.

Gammel udfordring men nye løsninger

Bogføring og regnskabsstyring er en udfordring så gammel som tiden selv. For mange selvstændige har det altid været en pine det med tal og regnskaber. Men i takt med flere regler og strammere lovgivning, er dette fag ikke helt ligeså simpelt som det var engang. Det har medført, at hjælp til bogføring er et behov for mange danske såvel som internationale virksomheder.

Den teknologiske udvikling

Hvis man kigger på, hvordan den teknologiske udvikling og digitaliseringen har påvirket bogførings- og regnskabsfaget, kan man blive chokeret. Der er naturligvis ikke ændret meget på den matematiske del af faget, men der er i aller højeste grad blevet ændret på brugen af teknologier og digitaliseringen af faget. Nye regnskabsprogrammer strømmer til – det ene mere simpelt end det andet. Bankverdenen er begyndt at omfavne diverse fordele, som den teknologiske udvikling har medbragt. De mange regler og lovgivninger omkring sikkerheden af regnskabsmateriale og opbevaringen af det, understøtter blot den teknologiske udvikling.

Fremtiden lig med mere digitalisering

Tiderne med tonsvis af papirdokumenter, lommeregnere og manuelle rettelser med kuglepenne i regnskaber, er ved sat være ovre. Og det er som sådan ikke en dårlig ting. Med de nye muligheder for at optimere på denne del af det at drive en forretning, øger blot mulighederne for at skabe endnu mere vækst og at holde fokus på det der giver mening for virksomhedens positive udvikling. Kort sagt, selvom der er kommet mange nye regler, regulativer og reformer i spil gennem de sidste 100 år, så er det også blevet nemmere gennem teknologien at holde styr på disse og derved have fokus på værdiskabelse aktiviteter for virksomheden.

Søger du en kiropraktor?

Det er aldrig sjovt, hvis man kommer til skade og har ondt. Det kan forsage meget smerte, og man vil derfor gerne slippe af med smerterne hurtigst muligt. Mange smerter kan forsvinde, hvis man giver kroppen hvile og ro. Det afhænger dog meget af, hvilken type smerte samt skade, det er man har pådraget sig, så det kan derfor være nødvendigt at opsøge en kiropraktor, som kan hjælpe med, at få skaden til at forsvinde.

Er skaden kommet i form af sport eller idræt, er det typisk en kiropraktor, man skal søge hjælp hos. En kiropraktor er en specialist i smerter og skader i bevægeapparatet, og kan derfor være behjælpelig med at få bevægeligheden igen, der hvor smerten eller skaden er opstået. Det er vigtigt, at man ikke venter for længe med at opsøge en kiropraktor, hvis en sådan skade er opstået. Hvis man går for længe og venter, kan man pådrage sig andre skader på kroppen, fordi man går og belaster kroppen, når man ikke får hjælp til sin skade. Hvis man ikke ved, hvad der forsager smerten, kan en kiropraktor også være til at hjælp. De kan nemlig gå ind og lokalisere smerterne og finde ud af, hvad grunden til disse smerter er. 

KiroUltra er en kiropraktorklinik beliggende på Frederiksberg. KiroUltra har mange års erfaring og kan hjælpe med sports- og idrætsskader, som er pådraget.
Med deres mange års erfaring, skræddersyer KiroUltra behandlingen til det enkelte individ, så behandlingen bliver den helt rigtige.
Nogle af de skader, KiroUltra kan være behjælpelige med, er blandt andet myoser i nakken. Myoser i nakken betyder, at der er nogle muskelspændinger og disse kan gøre forfærdelig ondt og nedsætte bevægeligheden i nakken. Det kan samtidig være frustrerende at gå rundt med ondt nakken, netop fordi nakken er vigtigt i forbindelse med bevægeligheden.
Ydermere kan KiroUltra også være behjælpelige med knæproblemer, som kan være yderst smertefulde. Besøg KiroUltra nu, hvis du oplever smerter eller har pådraget dig en skade.